Blog

Nádherná nová kolekcia kolobeh VODY

Nádherná nová kolekcia kolobeh VODY

20.07.2021

Kolobeh vody je termín označujúci stály obeh vody na Zemi, poháňaný slnečným žiarením a gravitačnými silami Zeme. Cyklus v sebe zahŕňa vodu v atmosfére v podobe vodných pár, na povrchu v podobe riečnej, jazernej a morskej vody, ako aj pod povrchom v podobe podzemných vôd. Ako voda prechádza jednotlivými fázami cyklu mení sa jej skupenstvo od plynnej, kvapalnej až po tuhú fázu. Vodný cyklus je hlavným predmetom skúmania hydrológie.

Nádherná nová kolekcia VLK

13.05.2021

Kto už videl naživo vlka? Nemyslíme toho z Červenej čiapočky :-) A ruku hore, kto vie akej farby má oči mladé vĺča? Dozviete sa aj to aké má silné tesáky ale aj to vďaka čomu tak dobre počuje. Teachshirts, sú tričká ktoré vedia...

Nádherná nová kolekcia VLK

SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAME